The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

LUSEM in the news

Är det så att en alldeles för stor andel av pengarna till sjukvården slösas bort i onödig byråkrati, skriver Fredrik Lar...
opinion Skåne län Den mobila närsjukvården kommer sannolikt att bli populär hos skånska patienter. Det var länge sedan v...
Hur kommer det sig att Sverige, med offentlighetsprincip och en ambition att ligga i IT-utvecklingens framkant, inte har...
Replik från docent i nationalekonomi om utjämningssystemet
Därför översvämmar samordnare, kommunikatörer, hr-folk, controllers och affärsutvecklare både näringsliv och offentlig s...