Samtal om personlig finans i Sverige

Published: 2019-09-02

Lunds universitet och Knut Wicksells centrum för finansvetenskap bjuder in till samtal om personlig finans i Sverige.

Syftet med denna workshop är att dela kunskaper och erfarenheter från universitetsvärlden, offentlig sektor och privat näringsliv för att initiera framtida samarbeten. Som talare medverkar forskare inom personlig finans och skuldsättning samt representanter från Finansinspektionen, Kronofogden och Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare.

agendan för dagen står följande frågor (se preliminärt program nedan):

  • Hur ser svenskarnas kunskap om personlig finans ut idag?
  • Vilka olika insatser och utbildningar inom finansiell folkbildning finns?
  • Hur kan potentiella samarbeten mellan utbildningsvärlden och offentlig sektor se ut?
    • Vilka frågor anser myndigheter och företag vara viktiga att forska inom?
    • Vad kan forskare erbjuda inom utvärdering och undervisning?
    • Hur utformar och utvärderar vi utbildningar så att vi kan förbättra dem på kort och lång sikt?

 

Tid och plats: kl. 12.00 den 4:e oktober 2019 Grand Hotel, Lund

Resa och övernattning betalas av Knut Wicksells Centrum för finansvetenskap för ett begränsat antal deltagare. Workshoppen är kostnadsfri. Efter workshoppen erbjuds det middag för deltagare. Anmälan görs genom att skriva till marie.pihl@nek.lu.se eller claes.backman@nek.lu.se senast den 6:e september.

 

För mer information är ni välkomna att kontakta Claes Bäckman på claes.backman@nek.lu.se eller ringa på 076-308 2404 / 046-222 89 93.  

 

Preliminärt program  
12.00 – 13.00: Lunch
13:00 – 14.00: Personlig finans i Sverige. Vad kan svenskarna om personlig finans? Vad säger forskningen?
14:30 – 15:30: Erfarenheter från folkbildning i personlig finans. Vilka utbildningar och insatser finns idag i Sverige? 
16:00 -17.00: Gruppdiskussioner om möjliga samarbeten mellan universitetsvärlden, offentlig sektor och näringsliv

19:00 --: Middag