Claes Bäckmans view of amortization requirements

Published: 2019-05-24

KWCs Claes Bäckman in the Swedish news: Unga drabbas inte av amorteringskrav.

Ungas möjligheter att köpa sin egen bostad påverkas inte av de allt tuffare amorteringskraven. I stället verkar hårdare amorteringskrav kompenseras av att bostadspriserna faller. 

– Frågan är om unga får svårare att köpa bostad om man inför amorteringskrav. Svaret är att de visserligen får mindre att låna och mindre att betala med, men eftersom alla samtidigt har mindre att röra sig med så blir bostadspriserna inte lika höga som tidigare, säger Claes Bäckman, som är forskare i nationalekonomi vid Lunds universitet.

Se artiklen i sin helhet här; 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/unga-drabbas-inte-av-amorteringskrav