Workshop: Financial literacy (in Swedish)

Workshop

The purpose of the workshop is to foster collaborations between academia, the public sector and the private sector. The workshop will consist of presentations from academic researchers, Finansinspektionen and other organizations working on financial literacy/financial education in Sweden. The presentations will be in Swedish. 

På agendan för dagen står följande frågor:

  • Hur ser svenskarnas kunskap om personlig finans ut idag?
  • Vilka olika insatser och utbildningar inom finansiell folkbildning finns?
  • Hur kan potentiella samarbeten mellan utbildningsvärlden och offentlig sektor se ut?
    – Vilka frågor anser myndigheter och företag vara viktiga att forska inom?
    – Vad kan forskare erbjuda inom utvärdering och undervisning?
    – Hur utformar och utvärderar vi utbildningar så att vi kan förbättra dem på kort och lång sikt?

Resa och övernattning betalas av Knut Wicksells Centrum för finansvetenskap för ett begränsat antal deltagare. Workshoppen är kostnadsfri. Efter workshoppen erbjuds det middag för deltagare. Anmälan görs genom att skriva till marie.pihl@nek.lu.se eller claes.backman@nek.lu.se senast den 6:e september.

4 October 2019
12:00

Venue

Grand Hotel Lund
Bantorget 1
222 29 Lund

Contact

Claes Bäckman

claes.backman@nek.lu.se