lunduniversity.lu.se

Lund University 350 years

During the jubilee year, we are proud to present a programme of events, showcasing our breadth and academic expertise.

Why are we celebrating our jubilee for 13 months?

Events at the School of Economics and Management

18 January

5 years of entrepreneurship
Welcome to celebrate the 5-year anniversary of Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship. During the celebrations you will have the opportunity to meet several knowledgeable entrepreneurs and hear about the research developments that have occurred during the past 5 years. You will also have a chance to meet Lena Apler, voted “the most powerful entrepreneur of the year” by Veckans Affärer, for both 2015 and 2016. 

Sign-up by 8 January.

Read more about the celebration in our calendar

23 January (in Swedish)

Varför dominerar okritiskt tänkande på jobbet?
Lecturer: Mats Alvesson

Read more about this seminar at Lund University's Swedish website

25 January (in Swedish)

Att veta eller inte veta – vill konsumenter ha information om sin konsumtion?
Lecturer: Jonas Nordström

Read more about this seminar at our Swedish website

15 February (in Swedish)

Klimatförhandlingarna och ett nytt sätt att räkna ländernas utsläpp
Lecturer: Astrid Kander

Read more about this seminar at our Swedish website

6 March

Mot ett längre och bättre liv? Befolkning och levnadsstandard under 1000 år

Read more about this event in our calendar

15 March (in Swedish)

Ledarskap – mycket snack och lite verkstad
Lecturer: Stefan Sveningsson

Read more about this seminar at our Swedish website

3 April (in Swedish)

Vetenskap och kunskap i praktiken
Lecturer: Anna Jonsson

Read more about this seminar at Lund University's Swedish website

5 April (in Swedish)

I väntan på finanskrisen?
Lecturer: Fredrik NG Andersson

Read more about this seminar at our Swedish website

6 April

Dragons at the University

Read more about this event in our calendar

26 April (in English)

Creating an Exponential Mindset – the fundamentals of strategic thinking
Lecturer: Stein Kleppestø

Read more about this seminar in our calendar

27 april (in Swedish)

Ett hållbart näringsliv – Ekonomihögskolans partner och alumniträff

Read more about this event at our Swedish website

10 May (in Swedish)

När folket själv får välja - optimala beslut
Lecturer: Tommy Andersson

Read more about this seminar at our Swedish website

17 May (in Swedish)

Vad blir kvar av det traditionella universitetet när böcker, föreläsare, och forskare flyttar in på Internet?
Lecturer: Markus Lahtinen

Read more about this seminar at our Swedish website

18 May (in Swedish)

En dag för ekonomisk historia

Read more about this event at our Swedish website

30 August (in English)

Entrepreneurial learning, from Aristotle and onwards?
Lecturer: Gustav Hägg

Read more about this seminar in our calendar

6 September (in Swedish)

Urbanisering och tillväxt under flera årtusenden
Lecturer: Kerstin Enflo

Read more about this seminar at Lund University's Swedish website

13 September (in Swedish)

Den svenska välfärdsstatens framväxt. Hälsa och välfärd i ett livscykelperspektiv
Lecturer: Therese Nilsson

Read more about this seminar at our Swedish website

4 October (in Swedish)

Behöver samhället radikala entreprenörer?
Lecturer: Caroline Wigren

Read more about this event at our Swedish website

6 October (in Swedish)

Nationalekonomer i Lund under 350 år

Read more about this event at our Swedish website

25 October (in Swedish)

Välfärdsstat, tillit och migration
Lecturer: Andreas Bergh

Read more about this event at our Swedish website

13 November (in Swedish)

Världens jämlikaste land? Sverige 1750 till idag
Lecturer: Patrick Svensson

Read more about this seminar at Lund University's Swedish website

15 November (in Swedish)

Hur ser framtidens butik ut? Digitaliserad handel förändrar både varuflödet och kundmötet
Lecturer: Ulf Johansson

Read more about this event at our Swedish website

6 December (in Swedish)

EU och Sverige – nyheter inom affärsjuridiken
Lecturer: Jörgen Hettne

Read more about this event at our Swedish website